• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Styrelsen för Vänsterpartiet Rättvik 2020

Vänsterpartiet Rättvik höll årsmöte den 13 februari, varvid styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande:   Conny Hansson
Sekreterare:  Ylva Alm
Kassör:  Kaisa Anjou
Ledamöter:  Katrin Lohed Söderman och Gabriella Dalgärde
Suppleant:  Bolle Hellström och Anita Aspfors Westin

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda partiföreningen 2020.

= = =

 

Verksamhetsplanen för 2020 uttrycker att ”under 2020 vill vi därför prioritera vår kommunpolitik och ägna oss åt medlemsvård”.

  • Det kommunalpolitiska arbetet förstärks genom fortsatt regelbundna gruppmöten och hög närvaro. För närvarande har vi 2 ordinarie och 2 ersättare i kommunfullmäktige samt 1 ordinarie och 1 ersättare i valnämnden och i valberedningen.
  • Medlemsvård genom att välja ”rätt” aktiviteter – är det roligt och trevligt kommer folk.
    Öppna möten genom ordnande av temakvällar, studiecirklar eller föreläsningar är något som vi bör försöka med, gärna 1 gång i månaden. Dessa kan förhoppningsvis leda till att nya medlemmar fångas upp och att vi själva får mer motivation i vårt politiska arbete.
  • Att genom ett ökat samarbete med partiföreningarna i närområdet stärka oss själva och bidra till en ökad sammanhållning i regionen.
  • Partiföreningens styrelsemöten fortsätter vara öppna för medlemmar.
  • 1:a majfirandet planeras i god tid. Då vi är så få söker vi samarbete med andra föreningar.

 

 

  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =

 

Styrelsen för Vänsterpartiet Rättvik 2019

Vänsterpartiet Rättvik höll årsmöte den 7 mars, varvid styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande:   Conny Hansson
Sekreterare:  Ylva Alm
Kassör:  Kaisa Anjou
Ledamöter:  Katrin Lohed Söderman och Anita Aspfors Westin
Suppleant:  Gabriella Dalgärde

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda partiföreningen 2019.

  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =

 

Styrelsen för Vänsterpartiet Rättvik 2018

Vänsterpartiet Rättvik höll årsmöte den 11 mars, varvid styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande:   Conny Hansson
Sekreterare:  Ylva Alm
Kassör:  Kaisa Anjou
Ledamöter:  Gabriella Dalgärde och Anita Aspfors Westin
Suppleant:  Nelly Calderon

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda partiföreningen under valåret 2018.

  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =

 

Vänsterpartiet kämpar för rättvisa och fred.
Vi vill ha ett bättre Sverige, byggt på en socialistisk och feministisk grund.Jonas Sjöstedt1

 

 

Välfärd istället för vinster
Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden.
Vi tycker att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Det betyder att vi gärna betalar skatt till verksamhet, men inte till riskkapitalbolag med bankkonton på Jersey.

Jobb åt alla
Vänsterpartiet tycker att ökad sysselsättning ska vara målet för den
ekonomiska politiken. Vi vill sätta fler i arbete. Vi vill investera d är behoven finns. Det betyder mer pengartill välfärd, infrastruktur och klimatsatsningar.

Klimatet är vår tids ödesfråga
Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi menar att vi måste agera mot utsläppen nu,
för imorgon kan det vara försent.
Vi vill skärpa utsläppsmålen och se till att Sverige tar ett större ansvar.

Rättvisa och feminism
Vänsterpartiet är den viktigaste feministiska kraften i riksdagen. Vi är trötta på att kvinnor
ska göra hela hemarbetet och dessutom få sämre löner och karriärer.
Vi tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten.

Euron är en dålig idé
Vänsterpartiet är den hårdaste motståndaren till eurosamarbetet. Vi varnade redan från
början för de problem som vi nu kan se när Europas ekonomier krisar. Det finns fortfarande partier som tror att det vore bra för Sverige att införa euron som valuta. Det tror inte vi.

Alla människor är lika mycket värda
Vänsterpartiet står för en generös och human flyktingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till
rasism och främlingsfientlighet. Vi tror att alla människor har rätt till liv i fred och frihet, och att alla som lever här i Sverige är lika mycket värda.

 

Mer information om vår politik kan du hitta här

 

 

Kopiera länk