Vänsterpartiet Rättvik

ÅRSMÖTE 2020

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Vänsterpartiet Rättvik kallar härmed alla medlemmar till ÅRSMÖTE 2020.

  • Dag & tid:  Torsdagen den 13 februari kl 18:30
  • Plats:        ABF-lokalen, Storgatan 1, Rättvik
  • Ärenden:   Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
  • Fika:         Jajjamän!

Sympatisörer och intresserade välkomnas. Endast medlemmar har rösträtt.

Välkomna!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Medlemsmöte 5 sept

Dag: Torsdag 5 september 2019
Tid: 18:30 – ca 20:30
Plats: ABF-lokalen, Storgatan 1, Rättvik

Träffa dina politiker över en fika.

Har du förslag eller idéer?
Undrar du vad vi egentligen gör?
Ta med dina frågor och kom.

Välkomna!

Rättviks vårmarknad 2019

Vänsterpartiet ställer upp på Rättviks Marknad hela helgen 3-4-5 maj, och informerar, diskuterar, agiterar och dissekrerar EU och det stundande EU-valet. Även Ungvänster är med på ett hörn. Kom och besök oss, ta en fika och träffa trevligt folk. Välkommen!

Intresserad att vara med? — Kolla i menyn på rubriken ”Markn-19”.

 

Årsmöte 2019

 

Vänsterpartiet Rättvik håller ÅRSMÖTE 2019

Dag:  Torsdag 7 mars 2019
Tid:   18:30 – ca 20:30
Plats: ABF-lokalen, Storgatan 1, Rättvik

 

Alla intresserade är välkomna!

Medlemmar har rösträtt.

Fika!

 

.

Rapport från Kommunfullmäktige 2018-12-13 – del 2

Vänsterpartiet Rättvik har för ett år sedan lämnat in en motion om att ordna belysning vid återvinningsstationerna.
Den avslogs i samband med dagens sammanträde, med motiveringen att Förpackningsinsamlingen utreder ett nyss system för återvinning, det skall ske på fler ställen men med mindre uppsamlingsstationer.
Dock fick vi höra att förslaget med belysning skall vidarebefordras till utredarna.

 

För den som vill läsa motionen och kommunens olika förberedande arbeten finns hela ärendet här som PDF:

KF 2018-12-13_Vmotion_åv-belysning

 

.

Rapport från Kommunfullmäktige 2018-12-13 – del 1

Vänsterpartiet Rättvik har motionerat flitigt under föregående mandatperiod, och har ganska många med på listan för ej färdigbehandlade motioner.
Bra eller dåligt? Två motioner handlar om likabehandling och HBTQ som vi tycker är viktiga frågor även hos oss.

Samtidigt har de som avslagits försvunnit från listorna, däribland vårt andra försök med motionen om att göra Rättvik till en buss-zon.
Den avslogs med hänvisning till att kollektivtrafiken nu får ny huvudman i Region Dalarna – och med det försvann även möjligheten att förändra för oss på kommunal nivå.
Det tycker vi är riktigt synd, framför allt drabbas våra kommunmedborgare i  Ore och Furudal som får fortsätta betala mer för att åka kollektivt, samtidigt som det hade varit till gagn för miljöarbetet.

 

.

SENASTE INLÄGGEN: