Förändra Rättvik med oss!

Styrelsen för 2018

Vänsterpartiet Rättvik höll årsmöte den 11 mars, varvid styrelsen fick följande sammansättning:

 

Ordförande:   Conny Hansson

Sekreterare:  Ylva Alm

Kassör:  Kaisa Anjou

Ledamöter:  Gabriella Dalgärde och Anita Aspfors Westin

Suppleant:  Nelly Calderon

 

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda partiföreningen under valåret 2018.

KALENDARIUM 2017:4

Vänsterpartiet Rättvik • Vintern 2017

OKTOBER 2017
05     Styrelsemöte Partiföreningen (tors 18,30)
17     KF Kommunfullmäktige
31     Styrelsemöte Partiföreningen (tis 18,30)

NOVEMBER 2017
16     KF Kommunfullmäktige
21-21 Landstingsfullmäktige
23     Styrelsemöte Partiföreningen (tors 18,30)
28     KS Kommunstyrelsen

DECEMBER 2017
12     KS Kommunstyrelsen
14     KF Kommunfullmäktige
14     Landstingsfullmäktige
19     Styrelsemöte Partiföreningen (tis 18,30)

2018 är det valår – blir det rättvisans år?

Medlemsmöte 2017-06-13 med gästföreläsning.

Erja Eloranta, projektledare i Rättviks Kommun för ökad sysselsättning enligt HÖK-16 gästade kvällens möte för en lägesrapport om projektet.
Mer om projektet: www.heltid.nu

Rättviksvänstern tackade för informationen med boken ”Ett kollektiv av röster” överlämnad av ordförande och medförfattare Anita Westin.
Riktig politik, för alla:  www.vansterpartiet.se

En översyn av villkor på arbetsmarknaden, det är både viktig och riktig vänsterpolitik!

PLAKAT till första maj? (2)

Du som har tillgång till en skrivare, spara ner den här bilden (och den första), skriv ut båda bilderna på varsitt A4 och tejpa fast dom kant-i-kant på lämplig kartongbit. Den här ska vara nertill. Fäst den på en lämplig pinne och genast har du tillverkat ditt egna förstamaj-plakat. Vi gör några och tar med till Falun den första maj (se kampanj). Välkommen, du också!

PLAKAT till första maj? (1)

Du som har tillgång till en skrivare, spara ner den här bilden (och nästa), skriv ut båda bilderna på varsitt A4 och tejpa fast dom kant-i-kant på lämplig kartongbit. Den här ska vara överst. Fäst den på en lämplig pinne och genast har du tillverkat ditt egna förstamaj-plakat. Vi gör några och tar med till Falun den första maj (se kampanj). Välkommen, du också!

Motion om idrottsbibliotek

Många familjer väljer idag inte idrott utifrån barnens intressen utan utifrån vilken ekonomisk standard familjen har. Idrott har blivit en fråga om klass och hur tjock plånbok en familj har, så får det inte vara. Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha samma möjligheter att idrotta oavsett vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför lämnar nu Vänsterpartiet Rättvik in en motion till Rättviks kommunfullmäktige som menar att kommunen tillsammans med de lokala idrottsföreningarna ska öppna ett ”idrottsbibliotek”. Ett ställe där familjer kan låna nödvändig utrustning till sina barn så att alla familjer har möjlighet att ge sina barn den utrustning som är så nödvändig i många sporter. Detta är ett steg i att göra idrotten tillgänglig för alla och samtidigt får idrottsföreningarna ta ett ansvar i processen. Motionen finns i sin helhet här.

SENASTE INLÄGGEN: