Förändra Rättvik med oss!

Kampanjdagar fram till valet 9/9.

Alla aktiviteter i centrala Rättvik, om inte annat noterats.

UPPDATERING: Så länge Tisdagskul pågår gör vi ingen aktivitet på lördagar!

10/7 tisd ca 13-17 marknadsdag ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.
17/7 tisd ca 13-17 marknadsdag ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.

24/7 tisd ca 13-17 marknadsdag ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.
31/7 tisd ca 13-17 ClassicCarWeek och ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.

7/8 tisd ca 13-17 marknadsdag ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.
8/8 onsd ca 13-17 i samband med CTV (cykelturistveckan) på Gammelgården (bortom kyrkan).

12/8 (sönd) får vi börja sätta upp valaffischer och plakat.

18/8 lörd ca 11-14 tält med bord och valmaterial. Storgatan.
25/8 lörd ca 11-14 tält med bord och valmaterial. Storgatan.

27/8 månd (TBA) Vänsterpartiet Dalarna besöker Rättvik på sin turné. Passa på att träffa ett par av våra kandidater på riksdagslistan: Kajsa Fredholm och Xamuel Gonzalez.

1/9 lörd ca 11-14 tält med bord och valmaterial. Storgatan.
8/9 lörd ca 11-14 tält med bord och valmaterial. Storgatan.
9/9 sönd, valdagen, följs av valvaka.

Jens Holm till Rättvik 5 juni

Riksdagsman Jens Holm (V) besöker den 5 juni Rättvik och Ore skogsrike.

Jens Holm är Vänsterpartiets talesperson i klimat- och miljöfrågor, och har intresserat sig för vad som händer i området där statliga Sveaskog vill avverka skog.

Ore skogsrike blev rikskänt i december 2017 efter att Sveaskog avverkningsanmält men då redan påbörjat avverkningarna. Ore skogsrike har, förutom höga naturvärden, också många nyckelbiotoper där bl.a. miljörörelsen kräver skydd. År 2015 utsåg Världsnaturfonden området till ”en skogens pärla”, en benämning som används för extra skyddsvärda skogar. En del klassas även av Sveaskog självt som skyddsvärt, bl a ekoparken Ejheden – men där avverkningar ändå sker!

Protesterna från miljöorganisationer, bland andra Greenpeace, mot de planerade avverkningarna blev kraftfulla. Sedan december 2017 bevakar engagerade personer från olika miljöorganisationer området, och sedan vintern har man tältat i området för att finnas på plats.

Jens Holm debatterade frågan i riksdagen i februari, efter att ha ställt en interpellation till näringsminister Mikael Damberg (S).

Jens Holm kommer vid sitt besök, utöver att inspektera de hotade områdena i Ore skogsrike, även att hålla ett föredrag på ABF i Rättvik. Temat utgår från hans bok ”Om inte vi, vem?” (2017).

Föredraget startar kl 17.00, ABF i Rättvik, Storgatan 1.

En pressträff med Jens Holm ordnas ca kl 16.00 på ABF.

Styrelsen för 2018

Vänsterpartiet Rättvik höll årsmöte den 11 mars, varvid styrelsen fick följande sammansättning:

 

Ordförande:   Conny Hansson

Sekreterare:  Ylva Alm

Kassör:  Kaisa Anjou

Ledamöter:  Gabriella Dalgärde och Anita Aspfors Westin

Suppleant:  Nelly Calderon

 

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda partiföreningen under valåret 2018.

SENASTE INLÄGGEN: