Förändra Rättvik med oss!

Rapport från Kommunfullmäktige 2018-12-13 – del 2

Vänsterpartiet Rättvik har för ett år sedan lämnat in en motion om att ordna belysning vid återvinningsstationerna.
Den avslogs i samband med dagens sammanträde, med motiveringen att Förpackningsinsamlingen utreder ett nyss system för återvinning, det skall ske på fler ställen men med mindre uppsamlingsstationer.
Dock fick vi höra att förslaget med belysning skall vidarebefordras till utredarna.

 

För den som vill läsa motionen och kommunens olika förberedande arbeten finns hela ärendet här som PDF:

KF 2018-12-13_Vmotion_åv-belysning

 

.

Rapport från Kommunfullmäktige 2018-12-13 – del 1

Vänsterpartiet Rättvik har motionerat flitigt under föregående mandatperiod, och har ganska många med på listan för ej färdigbehandlade motioner.
Bra eller dåligt? Två motioner handlar om likabehandling och HBTQ som vi tycker är viktiga frågor även hos oss.

Samtidigt har de som avslagits försvunnit från listorna, däribland vårt andra försök med motionen om att göra Rättvik till en buss-zon.
Den avslogs med hänvisning till att kollektivtrafiken nu får ny huvudman i Region Dalarna – och med det försvann även möjligheten att förändra för oss på kommunal nivå.
Det tycker vi är riktigt synd, framför allt drabbas våra kommunmedborgare i  Ore och Furudal som får fortsätta betala mer för att åka kollektivt, samtidigt som det hade varit till gagn för miljöarbetet.

 

.

Kampanjdagar fram till valet 9/9.

Alla aktiviteter i centrala Rättvik, om inte annat noterats.

UPPDATERING: Så länge Tisdagskul pågår gör vi ingen aktivitet på lördagar!

10/7 tisd ca 13-17 marknadsdag ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.
17/7 tisd ca 13-17 marknadsdag ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.

24/7 tisd ca 13-17 marknadsdag ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.
31/7 tisd ca 13-17 ClassicCarWeek och ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.

7/8 tisd ca 13-17 marknadsdag ”Tisdagskul”. Tält med bord och valmaterial. Storgatan.
8/8 onsd ca 13-17 i samband med CTV (cykelturistveckan) på Gammelgården (bortom kyrkan).

12/8 (sönd) får vi börja sätta upp valaffischer och plakat.

18/8 lörd ca 11-14 tält med bord och valmaterial. Storgatan.
25/8 lörd ca 11-14 tält med bord och valmaterial. Storgatan.

27/8 månd (TBA) Vänsterpartiet Dalarna besöker Rättvik på sin turné. Passa på att träffa ett par av våra kandidater på riksdagslistan: Kajsa Fredholm och Xamuel Gonzalez.

1/9 lörd ca 11-14 tält med bord och valmaterial. Storgatan.
8/9 lörd ca 11-14 tält med bord och valmaterial. Storgatan.
9/9 sönd, valdagen, följs av valvaka.

Jens Holm till Rättvik 5 juni

Riksdagsman Jens Holm (V) besöker den 5 juni Rättvik och Ore skogsrike.

Jens Holm är Vänsterpartiets talesperson i klimat- och miljöfrågor, och har intresserat sig för vad som händer i området där statliga Sveaskog vill avverka skog.

Ore skogsrike blev rikskänt i december 2017 efter att Sveaskog avverkningsanmält men då redan påbörjat avverkningarna. Ore skogsrike har, förutom höga naturvärden, också många nyckelbiotoper där bl.a. miljörörelsen kräver skydd. År 2015 utsåg Världsnaturfonden området till ”en skogens pärla”, en benämning som används för extra skyddsvärda skogar. En del klassas även av Sveaskog självt som skyddsvärt, bl a ekoparken Ejheden – men där avverkningar ändå sker!

Protesterna från miljöorganisationer, bland andra Greenpeace, mot de planerade avverkningarna blev kraftfulla. Sedan december 2017 bevakar engagerade personer från olika miljöorganisationer området, och sedan vintern har man tältat i området för att finnas på plats.

Jens Holm debatterade frågan i riksdagen i februari, efter att ha ställt en interpellation till näringsminister Mikael Damberg (S).

Jens Holm kommer vid sitt besök, utöver att inspektera de hotade områdena i Ore skogsrike, även att hålla ett föredrag på ABF i Rättvik. Temat utgår från hans bok ”Om inte vi, vem?” (2017).

Föredraget startar kl 17.00, ABF i Rättvik, Storgatan 1.

En pressträff med Jens Holm ordnas ca kl 16.00 på ABF.