Aktiviteter

Dagen med Jens Holm i Rättvik 5 juni

Sammanfattning av dagen då vi hade Riksdagsman Jens Holm (v) på besök i Rättvik och Ore skogsrike.

Jens Holm är Vänsterpartiets talesperson i klimat- och miljöfrågor, och har intresserat sig för vad som händer i området där statliga Sveaskog vill avverka skog.

Vänsterpartiet i Rättvik tog hjälp av Naturskyddsföreningen och bjöd in Jens Holm en dag för att själv se hur skogen avverkas, och samtidigt arrangerade man en föreläsning om Jens Holms bok ”Om inte vi, vem?” (2017) där han beskriver vad som måste göra för klimatet.

Dagen började med en kulturpromenad runt Furudals bruk. 

Guiden Gunnar Hagelins berättelse börjar med de tidigaste, ca 2000 år gamla bosättningarna i området, spänner över järnåldern och 1000-talet med beredning av myrmalm och sjömalm på dussintalet platser, vidare om tiden då samhället vid 1500-talets början växte genom en ökad befolkning som livnärde sig på skogen men också odling och boskapshållning där lämningar efter de äldsta fäbodarna från 1500-talets början vittnar om hur man levde.

Bild 01

Bild 01: fr.v: Anita Aspfors Westin (v), Jens Holm, Anna-Lena Lärfors (nsf), Katrin Lohed Söderman (v), Gunnar Hagelin (guide), Ylva Alm (v), Monica Lindh (v), Vanja Larsson (v) och Margareta Wikström (nsf).

Ore skogsrike med omnejd bjuder på mängder av fornlämningar och en rik kulturhistoria. Fäbodbyggnader från sent 1700-tal finns ännu bevarade och många från 1800-talet används idag som fritidshus, där någon fungerar som levande fäbod med djurhållning. Över hela området finns ett hundratal fångstgropar och mer än 100 kolbottnar, men flest är de trädristningar som ännu finns kvar: över 700 dokumenterade från tidigt 1700-tal och framåt till 1930-talet. Efter storbranden 1888 när många av dessa bokstavligt talat gick upp i rök är det största hotet mot dessa kulturminnen dagens moderna skogsbruk som rakar ner naturen ända till myllan. Det finns troligen många trädristningar kvar som ännu inte hittats och dokumenterats, ett arbete utfört av frivilliga krafter som söker i de förr så vidsträckta skogarna – men tiden krymper i samma takt som skogen, vilken idag mest påminner om ett lapptäcke.

Bild 02

Bild 02: Guiden Gunnar Hagelin visar en trädristning från 1894. Den är gjord vid tiden efter den stora skogsbranden på 1880-talet, och räddats från ett skogsparti som avverkats.

Färden går vidare mot Ore skogsrike vilket blev rikskänt i december 2017 efter att Sveaskog avverkningsanmält men då redan påbörjat avverkningarna. Detta trots att Naturskyddsföreningen vid en enda dags inventering funnit 40 olika signalarter varav 26 rödlistade. Ore skogsrike har, förutom höga naturvärden, också många nyckelbiotoper där bl.a. miljörörelsen kräver ett skydd. År 2015 utsåg Världsnaturfonden området till ”en skogens pärla”, en benämning som används för extra skyddsvärda skogar.

Bild 03

Bild 03: Utsikt över Brännvinsberget, där man avverkade 2013.

Jens Holm debatterade frågan i riksdagen i februari, efter att ha ställt en interpellation till näringsminister Mikael Damberg (S), och berättar att man därför behöver förändra statens ägardirektiv till Sveaskog till att ta större miljöhänsyn för att bättre respektera och bevara naturområden med så rik biologisk mångfald. ”Det är rent nedslående att se de storskaliga avverkningarna” säger Jens och fortsätter ”Sveaskogs miljöhänsyn för helt otillräcklig och jag menar att vårt gemensamma statliga skogsbolag måste fås att agera med större ansvar.”

Bild 04

Bild 04: Tallhedsskog med nedfallna träd (s.k. lågor) som erbjuder hem för svampar, lavar och insekter. Medan de döda träden ännu står upp (s.k. torr-rakor) erbjuder de både hem och skafferi för många fågelarter.

Men det behövs också att flera agerar, inte bara de miljöorganisationer som sedan december 2017 protesterade mot avverkningarna och då mer intensivt började bevaka området. Det är en kamp mot kapitalstarka intressen där man endast genom ett mer ansvarsfullt skogsbruk kan bevara de höga naturvärden som en biologisk mångfald ändå innebär. När en rödlistad (hotad) art förlorar sitt habitat, då är den borta därifrån och går inte att ersätta genom utplantering. När nästa habitat stryker med, och nästa, då är arten snart utrotad.

Jens Holm säger uttrycksfullt att ”Levande skogar är en resurs, inte bara för biologisk mångfald och för lokalbefolkningen, utan också för besöksnäringen där bl.a. eko-turismen är på stark frammarsch. Skogen är en tillgång på många vis, inte bara som råvara.”

Bild 05

Bild 05: Området där miljöorganisationerna slog läger och hängde upp skyltar på träden för att påminna om att området var skyddat. (Bilden fr.v. Margareta Wikström (nsf), Jens Holm, Katrin Lohed Söderman (v), Monica Lindh (v), Anita Aspfors Westin (v) och Vanja Larsson (v).

 

Samtal om boken ”Om inte vi, vem?” (2017) med föreläsning av Jens Holm.

 

Affischen

Affischen för föreläsningen.

Ca 20 besökare har bänkat sig på ABF i Rättvik när Vänsterpartiets Jens Holm, som tidigare arbetat med miljöfrågor i EU-parlamentet, börjar med ”Grön omställning”, ett område där man diskuterar bland annat hur skogsbruket kan ersätta olika fossilberoende energisystem genom biobränsle som i Sverige idag tillverkas av skogsråvara. På andra ställen i världen använder man t.ex odlade grödor (majs) för att tillverka biobränsle (E85), och det är ett oerhört resursslöseri. Miljömässigt är det förstås bara avfalls- och restprodukter man skall använda, man arbetar därför politiskt mot uppsatta miljömål med olika styrmetoder. Det är inte bara genom regler och rekommendationer för vilken råvara som bör användas utan också med kostnader och skattelättnader för den nya generationens miljöfordon man kan åstadkomma en förändring.

Bild 06

Bild 06: Jens visar med en enkel graf hur koldioxidutsläppen rört sig mellan 200-300 ppm under 800 000 år på jorden, för att plötsligt öka runt 1940-talet och nu har passerat 400 ppm.

Som en röd tråd lotsas vi genom boken ”Om inte vi, vem?” i ett samtal som nu handlar om klimathotet och andra mer eller mindre klimatsmarta saker. Som varför ett klokt miljöval kan vara närproducerat och inte ska behöva åka runt halva jorden, att en svensk gurka är klokare än en ekologisk från Sydamerika. Handelsavtalen TTIP och CETA fick sig en känga, WTO en rak höger, och vi gavs en förklaring till varför dessa förhandlingar går till så att ingen normal människa förstår innebörden i dem.

Vidare från mordet på miljön till varför en klimatpolitik behövs, varför marknadsfundamentalismen gör att vi i väst orsakar 10 gånger högre utsläpp per person än folk i fattigare länder. Det blir en lektion där en allt högre levnadsstandard och lyxkonsumtion ställs mot ansvar och vanligt förnuft. Och flera av åhörarna skruvar sig nervöst i bänkarna. Här berättar Jens Holm att flyget idag betalar varken bränsleskatt eller moms, och är en helt skattebefriad verksamhet. Därför införde nu regeringen en flygskatt även om den långt ifrån motsvarar utsläppen som sker. Tågresor är miljövänliga men SJ har så höga avkastningskrav på sig att man måste sätta ett pris på biljetten som blir alldeles för högt. Det är bara genom gemensamma politiska beslut för en riktigt grön omställning som man kan ändra på de sakerna, t.ex om flyget betalade både moms och bränsleskatt, då skulle priset på tågbiljetterna kunna sänkas rejält. Och med det även koldioxidutsläppen.

Som slutkläm levererade Jens Holm dessa tänkvärda ord: ”När folk i allmänhet, sådana som du och jag, hör att grannen flyger till Thailand på semester då vill vi också åka dit. När den andra grannen köper en ny bil, då vill vi också ha råd till en ny bil. Och när de som bor i huset bredvid sätter upp solpaneler på hela taket, då vill vi också ha solpaneler. Därför är det med politiken som redskap vi måste styra så att alla kan göra klokare val i framtiden.”

Föreläsningen avslutades med stående ovationer och Jens Holm skyndade mot tåget för hemfärd.

Vänsterpartiet Rättvik tackar Jens för besöket, både nyttigt och viktigt men framför allt mycket trevligt (trots anledningen). 

/CH

Träffa Daniel Riazat

danielriazatRättvik får besök av Vänsterpartiet Dalarnas distriktsordförande. Alla är välkommna till en kväll med diskussion, trevlig stämmning och fika.
Är du inte redan medlem men funderar på att bli så är detta ett ypperligt tillfälle att komma och ställa dina frågor om vår politik.

Datum: Onsdagen den 13:e november
Tid: 18:00
Plats: ABF i Rättvik på Storgatan 1

SENASTE INLÄGGEN: