Förändra Rättvik med oss!

Rättviksvänsterns årsmöte och styrelse för 2021

P.g.a. tekniska bekymmer kopplade till lokala hemsidor på den centrala servern har vi haft svårt att uppdatera vår lokala sida en tid.
Nu är det löst, och vi kan ge en kort återrapportering från vårt ÅRSMÖTE.

Vänsterpartiet Rättvik genomförde partiföreningens årsmöte 11 mars, på distans.
Sedvanliga val hölls, där handlingar fanns att tillgå såväl genom nerladdning från hemsidan som i postbrev utsända till alla medlemmar.

Den på årsmötet valda styrelsen för 2021 ser ut som följande:
Ordförande: Conny Hansson
Kassör: Kaisa Anjou

Sekreterare: Ylva Alm

Ledamöter: Katrin Lohed Söderman och Gabriella Dalgärde

Suppleanter: Anita Aspfors Westin
och Bolle Hellström

Medlemsansvarig: Conny Hansson

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett år där vi kan återgå till mer normala mötesformer.

Här finns dokumenten från årsmötet att ladda ner och läsa:
Verksamhetsberättelse 2020_signerad
Konstituerande styrelsemöte 20210311
Verksamhetsplan 2021

Övriga dokument finns i det tidigare inlägget om årsmötet.

Kopiera länk