Rapport från årsmötet

Vänsterpartiet Rättvik höll årsmöte den 13 februari, varvid styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande:   Conny Hansson
Sekreterare:  Ylva Alm
Kassör:  Kaisa Anjou
Ledamöter:  Katrin Lohed Söderman och Gabriella Dalgärde
Suppleant:  Bolle Hellström och Anita Aspfors Westin

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda partiföreningen 2020.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Samtidigt antogs den nya Verksamhetsplanen för 2020 som uttrycker att ”under 2020 vill vi prioritera vår kommunpolitik och ägna oss åt medlemsvård”.

  • Det kommunalpolitiska arbetet förstärks genom fortsatt regelbundna gruppmöten och hög närvaro. För närvarande har vi 2 ordinarie och 2 ersättare i kommunfullmäktige samt 1 ordinarie och 1 ersättare i valnämnden och i valberedningen.
  • Medlemsvård genom att välja ”rätt” aktiviteter – är det roligt och trevligt kommer folk.
    Öppna möten genom ordnande av temakvällar, studiecirklar eller föreläsningar är något som vi bör försöka med, gärna 1 gång i månaden. Dessa kan förhoppningsvis leda till att nya medlemmar fångas upp och att vi själva får mer motivation i vårt politiska arbete.
  • Att genom ett ökat samarbete med partiföreningarna i närområdet stärka oss själva och bidra till en ökad sammanhållning i regionen.
  • Partiföreningens styrelsemöten fortsätter vara öppna för medlemmar.
  • 1:a majfirandet planeras i god tid. Då vi är så få söker vi samarbete med andra föreningar.

 

Välkommen till Vänsterpartiet – att bli medlem är att ta ställning för ett jämlikt och rättvist samhälle!

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE INLÄGGEN: