Lena Olsson besöker Furudal 7/2!

LENAOBILD

Landsbygdens & Orebygdens utvecklingsmöjligheter!

Lena Olsson är Vänsterpartiets välkända riksdagsledamot från Malung, ledamot i finansutskottet, nyligen invald i Partistyrelsen och vald att stå på Vänsterpartiets lista till EU-parlamentet. Lena är otroligt kompetent, erfaren och har dessutom varit med och tagit fram partiets landsbygdspolitik. Nu kommer hon till Furudal!

Lena kommer till Furudal 7/2 för att berätta mer om Vänsterpartiets konkreta förslag för att skapa många nya jobb och en utveckling av landsbygden. Lena och Vänsterpartiet Rättvik vill även höra orebornas egna idéer om hur Orebygden kan utvecklas, vilka förutsättningar som krävs för detta. Under dagen gör Lena flera studiebesök i Furudal, bl.a. på Furudals fina skola med förskoleklass upp till årskurs 9 och en unik hockeyprofil, den framgångsrika Hockeyskolan och Rättviks kommuns största privata arbetsgivare: Hedlunds industrier. Kom och träffa henne på kvällen!

 

Träffa Lena Olsson på Bageriet i Furudal – Vi bjuder på en enkel pastarätt!

Fredag 7 februari kl. 19.00

 

Kort om Vänsterpartiets landsbygdspolitik:

Vänsterpartiet vill förbättra villkoren för alla de som sliter på som småföretagare (inte minst småskaliga jordbrukare), alla de som arbetar inom vård, skola och omsorg och har tagit fram ett landsbygdspolitiskt program med konkreta förslag på satsningar som partiet vill genomföra för att utveckla landsbygden.

Vänsterpartiets mål är att hela Sverige ska leva. För att uppnå det krävs rejäla satsningar för att förbättra möjligheterna att ta till vara landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

Landsbygden har många tillgångar i form av jordbruksmark, skog, vatten, natur –och kulturlandskap.  Landsbygden har helt enkelt enorma utvecklingsmöjligheter, inte minst vad gäller lokalproducerad mat som även kan leda till en utveckling av turismnäringen. Turismen kan få en

enorm utveckling om människor börjar reda till Dalarna inte bara för att ta del av de vackra miljöerna, naturen, aktiviteterna, traditioner och kultur, inte minst musik. Utan även för att smaka på lokalproducerade delikatesser som ostar och charkuterier. Vi kan locka ännu fler besökare till Dalarna, det behövs satsas på detta i samarbete med tex visit Sweden.

Skogsnäringen har förstås även den oerhörda utvecklingsmöjligheter. Trä kan användas mycket mer i byggandet av bostäder, skogsråvara kan användas till bioenergi och skogens möjligheter till turism bl.a. genom företag som erbjuder vandringar, cykelturer mm kan utvecklas.  Vi måste ta vara på den kreativitet och handlingskraft som finns bland landsbygdens människor. Vi måste skapa förutsättningar för en utvecklig av landsbygden, det gör vi genom att utveckla infrastruktur, ge stöd till småjordbrukare, slopa sjuklöneansvaret för småföretag och skapa ett socialförsäkringssystem så att företagare kan vara lika trygga som anställda vid sjukdom och föräldraledighet. Vi måste även förändra lagen om offentlig upphandling sp att det blir lättare för stat, kommun och landsting att upphandla när-/lokalproducerat.

Vänsterpartiet kommer på nationell nivå arbeta för att det ska finnas lika goda servicemöjligheter på landsbygden som det gör i storstäderna, tex att alla ska ha god tillgång till apotek,  sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassa och polis.

Vänsterpartiet har helt enkelt den bästa landsbygdspolitiken, nu gäller det bara att se till att göra det känt så att partiet får tillräckliga mandat i valet för att genomföra förslagen, så att utvecklingen kan komma igång!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE INLÄGGEN: