Månadsarkiv: januari 2014

Lena Olsson besöker Furudal 7/2!

LENAOBILD

Landsbygdens & Orebygdens utvecklingsmöjligheter!

Lena Olsson är Vänsterpartiets välkända riksdagsledamot från Malung, ledamot i finansutskottet, nyligen invald i Partistyrelsen och vald att stå på Vänsterpartiets lista till EU-parlamentet. Lena är otroligt kompetent, erfaren och har dessutom varit med och tagit fram partiets landsbygdspolitik. Nu kommer hon till Furudal!

Lena kommer till Furudal 7/2 för att berätta mer om Vänsterpartiets konkreta förslag för att skapa många nya jobb och en utveckling av landsbygden. Lena och Vänsterpartiet Rättvik vill även höra orebornas egna idéer om hur Orebygden kan utvecklas, vilka förutsättningar som krävs för detta. Under dagen gör Lena flera studiebesök i Furudal, bl.a. på Furudals fina skola med förskoleklass upp till årskurs 9 och en unik hockeyprofil, den framgångsrika Hockeyskolan och Rättviks kommuns största privata arbetsgivare: Hedlunds industrier. Kom och träffa henne på kvällen!

 

Träffa Lena Olsson på Bageriet i Furudal – Vi bjuder på en enkel pastarätt!

Fredag 7 februari kl. 19.00

 

Kort om Vänsterpartiets landsbygdspolitik:

Vänsterpartiet vill förbättra villkoren för alla de som sliter på som småföretagare (inte minst småskaliga jordbrukare), alla de som arbetar inom vård, skola och omsorg och har tagit fram ett landsbygdspolitiskt program med konkreta förslag på satsningar som partiet vill genomföra för att utveckla landsbygden.

Vänsterpartiets mål är att hela Sverige ska leva. För att uppnå det krävs rejäla satsningar för att förbättra möjligheterna att ta till vara landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

Landsbygden har många tillgångar i form av jordbruksmark, skog, vatten, natur –och kulturlandskap.  Landsbygden har helt enkelt enorma utvecklingsmöjligheter, inte minst vad gäller lokalproducerad mat som även kan leda till en utveckling av turismnäringen. Turismen kan få en

enorm utveckling om människor börjar reda till Dalarna inte bara för att ta del av de vackra miljöerna, naturen, aktiviteterna, traditioner och kultur, inte minst musik. Utan även för att smaka på lokalproducerade delikatesser som ostar och charkuterier. Vi kan locka ännu fler besökare till Dalarna, det behövs satsas på detta i samarbete med tex visit Sweden.

Skogsnäringen har förstås även den oerhörda utvecklingsmöjligheter. Trä kan användas mycket mer i byggandet av bostäder, skogsråvara kan användas till bioenergi och skogens möjligheter till turism bl.a. genom företag som erbjuder vandringar, cykelturer mm kan utvecklas.  Vi måste ta vara på den kreativitet och handlingskraft som finns bland landsbygdens människor. Vi måste skapa förutsättningar för en utvecklig av landsbygden, det gör vi genom att utveckla infrastruktur, ge stöd till småjordbrukare, slopa sjuklöneansvaret för småföretag och skapa ett socialförsäkringssystem så att företagare kan vara lika trygga som anställda vid sjukdom och föräldraledighet. Vi måste även förändra lagen om offentlig upphandling sp att det blir lättare för stat, kommun och landsting att upphandla när-/lokalproducerat.

Vänsterpartiet kommer på nationell nivå arbeta för att det ska finnas lika goda servicemöjligheter på landsbygden som det gör i storstäderna, tex att alla ska ha god tillgång till apotek,  sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassa och polis.

Vänsterpartiet har helt enkelt den bästa landsbygdspolitiken, nu gäller det bara att se till att göra det känt så att partiet får tillräckliga mandat i valet för att genomföra förslagen, så att utvecklingen kan komma igång!

”En ekonomi för en välfärd att lita på” – välbesökt och hyllat besök av Ulla Andersson i Rättvik 3/2

ulla-budget2

Lyckad kväll i Rättvik ca 30 personer lyssnade på Ulla Andersson när hon talade om:

”En ekonomi för en välfärd att lita på”

Ulla Andersson – Riksdagsledamot, ledamot i finansutskottet, ekonomisk-politisk talesperson V och numer utnämnd till vice ordförande i V! 

Besökte Rättvik måndag 3:e februari, Kulturhuset i Rättvik, kl. 18.00-20.00. Rättviksvänstern bjöd på fika.

Ulla Andersson talade om ”En välfärd att lita på”. En politik för att skapa fler jobb och återställa kvaliteten i skola, vård och omsorg. Ulla lyfte fram att Vänsterpartiet är bra på att sköta ekonomi, det visar partiet i de kommuner och landsting där de är med och styr. Inte minst den vänsterstyrda kommunen Fagersta som har den bästa kommunekonomin i landet.

Alliansen lånar med stöd av Sverigedemokraterna pengar till skattesänkningar samtidigt som äldreomsorg och skola är på väg att raseras, inte minst på grund av uttaget av privata vinster. I Vänsterpartiets skuggbudget avsätts betydligt mer resurser till välfärden samtidigt som Vänsterns budgetförslag är i balans. En viktig faktor för att rädda välfärden är de dryga 9 miljarder skattepengar som kan gå till att anställa fler lärare, sjuksköterskor och personal på äldreboenden – istället för att hamna i riskkapitalisternas fickor, som de gör idag!

Vill du att Sverige återigen ska ha en välfärd att lita på? Där alla barn får samma möjligheter i skolan, där äldre får den vård de behöver och där du får hjälp när du är sjuk och kontaktar din vårdcentral?

– Lägg din röst på Vänsterpartiet!

IMG_0350

IMG_0359

IMG_0360_2

IMG_0364

IMG_0371

IMG_0370

Framgångsrikt Dalarna på Vänsterpartiets kongress 2014

Se några bilder på Dalarna och Rättviksvänstern på Vänsterpartiets Nationella kongress 2014 på:

http://dalarna.vansterpartiet.se/?p=3434

Titti Berg (rektor på Malungs folkhögskola) blev invald i partistyrelsen och Lena Olsson blev vald både till EU-listan och valberedningen. Två mycket kompetenta och erfarna personer med breda kontaktnät. Utmärkta representanter för Dalarna i partitoppen. Antingen vann Dalaombudens uppmaning till partiet att lyfta fram Vänsterpartiets gedigna landsbygdspolitik gehör hos partiledare Jonas Sjöstedt, eller så hade han redan från början tänkt nämna landsbygdsfrågotna i sitt avslutningstal. Oavsett vilket så framgick det att högerns avreglerings- och privatiseringspolitik särskilt missgynnar landsbygden och att Vänsterpartiet är det enda partiet med konkreta förslag på hur vi skapar fler jobb och en utveckling av landsbygden. Karin Kers ordförande i Rättviksvänstern intog talarstolen vid tre tillfällen just för att lyfta fram landsbygdsfrågor och att partiet nu behöver arbeta för att dess utmärkta landsbygdspolitik blir känd av all, så att de konkreta förslagen kan genomföras när vi kommer med i regeringen efter valet.

Ombud från Dalarna: Patrik Andersson (Falun), Kajsa Fredholm (Leksand), Sebastian Karlberg (Borlänge), Karin Kers (Rättvik), Christer Larsson (Smedjebacken), Monica Lind (Falun), Fanny Lundbäck (Hedemora), Christin Löfstrand (Malung, Delegationsledare)

Ersättare från Dalarna: Zohreh Anhari (Falun), Henrik Bergfeldt (Rättvik), Erik Edquist (Falun)

Övriga deltagare: Självklart var Dalarnas distriktsordförande Daniel Riazat (mfl) på plats och stöttade.

DalarnaKongress2014

Öppet Möte Måndag 13/1 kl. 18.00

Är du intresserad av Rättviksvänstern, vill lyssna, ställa frågor, diskutera eller vara med och påverka Rättvik och Rättviksvänstern? Detta öppna möte är ett ypperligt tillfälle för dig att göra detta! Kom förbi på måndag 13/1 kl. 18.00 på ABF i Rättvik

Vi bjuder på fika, välkommen!

/Rättviksvänstern

BULLE