Antirasistisk manifestation

Amnesty_logga_165   V-logga_CMYK_Rod  Slogga

Datum: Tisdag den 3:e december Tid: 17.00

Plats: Start Kulturhuset Rättvik (Storgatan 2), fackeltåg till fontänen på Torget

Talar gör bl.a. Karin Kers (Ordförande V Rättvik)

Medlemsmöte/Start arbetsgrupper efteråt ca kl 18.30 på ABF

Val av ombud till Dalarnas Val- och årskonferens, delta i en/flera arbetsgrupper (budget, valprogram, valaktiviteter)

 

TALET i sin helhet (talarmanusversion):

Medmänniskor!

Försvarare av demokratin!

– Tack för att ni är med och står upp för demokratin, vår frihet och alla individers rättigheter och lika värde!

 

 – Det finns dom som säger att dom …

– ställer till med bråk

– inte vill lära sig språket

– inte vill delta i samhället, de håller sig för sig själva …

 

– VILKA ÄR DET JAG PRATAR OM? – JO, Det är SVENSKAR som FLYTTAT TILL FUENGIROLA[i] i SPANIEN! –

 

– En del av spanjorerna hade denna fördomsfulla syn på svenskarna …

 

– VAD BERODDE DET PÅ? – JO; Man PRATADE aldrig med VARANDRA, man hade inga naturliga kontaktytor, man pratade inte MED utan OM varandra.

 

– Samma fördomar har en del svenskar om andra svenskar som råkar ha ett visst KÖN, ETT UTLANDSKLINGANDE EFTERNAMN, EN VISS ÅLDER ELLER UTSEENDE. Det FINNS DE som gör det ABSURDA ANTAGANDET ATT vissa människor skulle VARA LIKADANA endast PGA att de har EN enda sak gemensamt; OAVSETT om det är KÖN, ATT DE INTE ÄR FÖDDA JUST I SVERIGE eller ATT DE ÄR UNGA eller GAMLA!

 

– Vi kan verkligen INTE veta något om någon annan människa baserat på var de kommer eller SÄRSKILT INTE VAR DE INTE kommer ifrån OCH hur människor klarar sig i ett land har mest att göra med hur de bemöts, inte KÖN, FÖDELSEORT, ÅLDER eller något annat.

 

– Först när vi LÄR KÄNNA en människa kan vi veta något om den och när vi gör det, då upptäcker vi oftast att vi har mycket gemensamt –

 

OAVSETT denna människas KÖN, EFTERNAMN, SEXUALITET, FÖDELSEORT, ÅLDER, SKOSTORLEK ELLER FAVORITFÄRG!

 

För Vi är alla individer, oavsett kön, efternamn, sexualitet, födelseort, skostorlek eller favoritfärg! Ja, ingen utav dessa kategorier fungerar för att klumpa ihop oss till olika grupper och anta att vi pga detta skulle ha vissa egenskaper!

 

Vi är alla individer och Vi är alla del av samma grupp, vi är människor! Det går inte att anta något om en annan människa baserat på påhittade kategorier!

 

Jag vill tex inte kategoriseras ihop med de svenskar som är grova brottslingar eller mördare … bara för att det finns svenskar som gör de här sakerna betyder det inte att alla svenskar är så! Alla svenskar är inte likadana, alla Rättvikare är inte likadana – det finns en mångfald av olika åsikter, värderingar och egenskaper och ingen vill bli ihopklumpad och kategoriserad utifrån grupptillhörighet – oavsett om det gäller boendeort, födelseort, kön, ålder, skostorlek eller vad det nu må vara!

 

Det finns många individer som jag kommer väldigt bra överens med och det finns självklart även individer vars åsikter/beteende jag inte kommer överens med – men de är just individer! Bara för att jag träffar en kvinna som är otrevlig är inte alla kvinnor det ….

Vi är alla olika! Poängen är att vi inte kan veta något om en annan människa baserat på kön, var de kommer ifrån eller inte kommer ifrån! Eller deras skostorlek .. .Det är helt irrationellt och absurt! – Vi måste se varje människa för den de är och vad de gör, JAG och VI alla vill bli sedda för de vi är, det vi gör och ingenting annat! Och oavsett vilka vi är så är vi LIKA MYCKET VÄRDA och har MYCKET GEMENSAMT som MÄNNISKOR!

…..

 

Så länge det bott människor i det område som idag kallas Sverige, så länge har in- och utflyttning pågått samt inspiration av och inspiration till andra områden i världen!

 

Hur många ser inte potatis som svenskt? Trotsa att det är en växt från Sydamerika! Det område som vi idag kallar Sverige har inte varit totalt avskärmat från omvärlden, då hade det inte sett ut som det gör idag. Historiskt sett har människor alltid rört sig och de senaste 10 000 åren har kontakten och influenserna mellan Kina, Arabvärlden och Europa varit betydande! Vikingarna var några av de som reste mest och tog mest intryck av arabvärlden! Mycket av vetenskap och uppfinningar skapades i Kina och kom via arabvärlden och sedan långsamt via Europa hela vägen upp till det avlägsna och sent utvecklade Norden.

 

Historiskt sett är det äkta svenskhet att vara intresserad av och interagera med andra platser och människor – UTAN DET hade VI inte varit där vi är idag!

 

–       Krutet uppfanns på 800-talet i Kina – Utan det skulle ingen kunna jaga med bössor!

–       De som gillar Kaffe, Kakao, Vanilj & Potatis – skulle inte kunna njuta av detta!

–       TOBAKEN härstammar från Sydamerika – de som är inbitna snusare skulle nog inte vilja ge upp detta!

–       Utan BOMULL hade vi inte haft lika mycket material till kläder!

–       ALFABETET vi använder har sitt ursprung i arabvärlden.

–       Utan rikedomarna som stulits från andra områden i världen hade Europa aldrig blivit så framgångsrikt, guld och silver i Sydamerika, kolonisering av områden i resten av Amerika, Afrika och Asien (DVS resten av Världen).

–       Vårt JURIDISKA SYSTEM, KRISTENDOMEN, VÅRT PARLAMENTARISKA SYSTEM, JORDBRUKET (både TEKNIK OCH GRÖDOR!), UNIVERSITET – ALLT KOMMER UTIFRÅN! Framförallt från den grekisk-romerska kulturen, Nordafrika och västra asien.

 

–       UTAN EXPORTEN skulle Sverige IDAG klara sig MYCKET DÅLIGT – 80 % av det vi producerar går på EXPORT!

 

–       UTAN IMPORT AV MAT skulle en stor del av OSS Svälta ihjäl. Sverige är mycket långt ifrån självförsörjande VI IMPORTERAR LIVSMEDEL FÖR 100 MILJARDER varje år, DUBBELT så mycket som vi exporterar! OCH MYCKET AV DET KÖTT SOM VI KALLAR SVENSKT ÄR UPPFÖTT PÅ IMPORTERAT FODER; FRAMFÖRALLT SOJABÖNOR.

 

  • Varje år importerar VI 385 000 TON soja för att ge som foder till lantbruksdjur. Sverige skulle alltså inte klara av att ha en så hög kött- och mjölkproduktion som vi har utan utländsk import.

 

– Sverige är ett litet land och vårt välstånd är beroende av handel med andra länder!

 

ORSAKEN till att Sverige har ekonomiska problem idag är

–       Avregleringar & Privatiseringar

–      9,2 MILJARDER[ii]  av VÅRA SURT förvärvade SKATTEPENGAR går till vinst i välfärdsföretag (skolor, sjukhus, äldreomsorg) – Tänk hur många lärare, sjuksköterskor, läkare och personal inom äldreomsorgen det skulle räcka till! – exempelvis 22 000 undersköterskor (lön och sociala avgifter!)

–      Vart TREDJE BOLAGSKONCERN (alltså större sammanslutningar av företag) i Sverige betalar INGEN SKATT här![iii] Alltså 0 kr!

–      Sverige förlorar varje år, LÅGT RÄKNAT, 46 miljarder[iv] i obetalade skatter som istället hamnar i skatteparadis! – Tänk på hur mycket välfärd vi skulle få för den summan!

–      En brittisk undersökning har visat att – De superrikaste i världen gömmer hundratals biljoner i skatteparadis![v]

–      Det bistånd som de rikare länderna betalar till de fattigare är 10 gånger mindre än den summa som företag i de rikare länderna plockar ut från de fattigare genom att de inte betalar skatt – de placerar vinsten i europeiska skatteparadis. Observera att det enbart gäller den skatt de skulle ha betalat, det totala vinstuttaget (ofta baserat på utnyttjande av naturresurser och människor) är så mycket högre!

–      De flesta känner inte till VÄLSTÅNDSFÖRDELNINGEN I SVERIGE, Sveriges totala välstånd är 5 500 miljarder!–

  • Den RIKASTE FEMTEDELEN ÄGER – nästan allt, 87 % av den totala förmögenheten. Rikaste 100-delen äger 23,5%, nästan ¼-del!
  • DEN FEMTEDELEN SOM ÄGER MINST ÄGER INGENTING – DE HAR BARA SKULDER TILL DEN RIKASTE FEMTEDELEN! –
  • Ändå siffror från 2007 då förmögenheten avskaffades, INKOMSTKLYFOTRNA HAR VIDGATS REJÄLT SEDAN DESS![vi]

-Skattesänkningarna i Sverige ger 25 % mer till de rikaste 10 % och bara 1 % mer till de 10 % med lägst inkomst!

 

–       Det är allvar nu, runtom i Europa och även i Sverige så ser vi hur historien upprepar sig.

–       Från Gyllene gryning i Grekland till diverse människo- och främlingsfientliga partier och organisationer i Sverige – de är alla antidemokratiska – det går inte att ha demokrati om människor ska ha olika värde. De ekonomiska problemen gör att människor blir otrygga, en del saknar arbete, en del får inte sina grundläggande behov uppfyllda – dett a möjliggör för den irrationella logiken – att alla problem beror på invandring. Sverige har gått från att vara ett välfärdsland till att gå på nyliberala myter och privatiserat och avreglerat. Vi måste sprida informationen om vad de ekonomiska problemen verkligen beror på och se till att åtgärda detta! Det vi ska bekämpa är girighet, egoism, privatiseringar, avregleringar och riskkapitalbolag! De begränsar vår frihet! De gör bara de rika rikare och till slut är de dem enda med valfrihet kvar, frihet att köpa mat, bo, gå i skola …

 

 

Tyvärr har forskningen visat att Hjärnan inte Lyssnar på rationella argument![vii] Tyvärr! Ju mer fakta som presenteras, desto starkare blir människor i sin övertygelse! Men, kan vi nå människors hjärtan, få dem att känna, då kan vi lyckas få människor att se det som vi tycker är uppenbart … att alla människor är olika individer, lika mycket värda och lika som människor (samma behov, önskningar och rädslor). Vi har alla mer gemensamt med de flesta andra människor än vad som skiljer oss åt … vi är alla människor med mänskliga behov, önskningar och rädslor – vi vill att det ska gå bra för våra barn, vi oroar oss för dem – vi vill vara friska, känna oss trygga och ha tillgång till bra skolor, sjukhus och äldreomsorg.

Om man försöker åtgärda en felaktigt utpekad orsak till problemen så kommer man självklart inte att lösa problemen. Alla problem som Sverige och världen har beror självklart inte på det som Sverigedemokraterna försöker lura i oss …. då hade tex Finland inte haft någon arbetslöshet. Att som Hitler försöka hitta en enda orsak till alla problem och sedan söka folks stöd genom att lova att åtgärda detta problem, ja de allra flesta svenskar är för intelligenta för att gå på det resonemanget. Det finns inte en enda orsak till alla problem. Sveriges ekonomiska problem beror på de ekonomiska orättvisor som skapats den senaste tiden. Ett tillskott av människor skapar både nya arbeten i och med nystartade företag och bidrar i majoriteten av fallen, enligt statistik, med välutbildade[viii] människor! En ekonomisk vinst för samhället!

Låt oss avliva några myter kring svensk asylpolitik, den är mycket hård!

–       endast 27 % av de asylsökande fick asyl förra året, endast 25 000 fick PUT, den största gruppen av de som fick uppehållstillstånd förra året var återvändande svenskar!

–       Nettoinvandringen förra året var 50 000 människor, en femtedel av dessa var återinvandrande svenskar! Endast 25 000 har, som sagt, fått PUT.

–       Sverige har väldigt tuffa migrationslagar, VI avvisar mer än hälften av de asylsökande och har mer än 20 gånger dömts i internationella domstolar för brott mot migranters mänskliga rättigheter!

 

Det finns de som säger att fakta inte biter på rasister, det kan nog stämma, för annars hade ingen människa varit det!

 

Men vi måste förstås fortsätta sprida korrekt information i det enorma flödet av desinformation som pågår idag.

 

För som Selma Lagerlöf skrev : ”Den som förstår hatar inte”

 

Vi behöver fortsätta att tala om vad Sveriges och världens verkliga problem orsakas av och vi måste se till att återigen skapa ett välfärdssamhälle där alla människors grundläggande behov tillgodoses! Där alla människor har samma förutsättningar att lyckas! Där finns inte plats för desperata, irrationella tankar och idéer. Där finns bara plats för solidaritet och gemenskap! För alla vi människor!

 

Låt oss tillsammans arbeta för ett samhälle som bygger på rättvisa, omtanke och medmänsklighet! Ett samhälle som är hållbart och vänligt mot både människa och miljö!

 

 

FAKTAREFERENSER:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE INLÄGGEN: