Vänsterpartiet Rättvik

Distriktsstyrelsen för 2018

Distriktsstyrelsen fick på DÅK2018 i Borlänge detta utseende:

Ordförande:

Patrik Liljeglöd (Falun

Ordinarie styrelseledamöter:

Kajsa Fredholm (Leksand)

Vanja Larsson (Smedjebacken)

Carl Delbom (Borlänge)

Ida Friberg (Ludvika)

Suppleanter:

Monika Fredriksson (Mora)

Petri Stenport (Orsa)

Mikael Gustavsson (Säter)

#Tillsammansärvistarka

Styrelsen för 2018

Vänsterpartiet Rättvik höll årsmöte den 11 mars, varvid styrelsen fick följande sammansättning:

 

Ordförande:   Conny Hansson

Sekreterare:  Ylva Alm

Kassör:  Kaisa Anjou

Ledamöter:  Gabriella Dalgärde och Anita Aspfors Westin

Suppleant:  Nelly Calderon

 

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda partiföreningen under valåret 2018.

KALENDARIUM 2017:4

Vänsterpartiet Rättvik • Vintern 2017

OKTOBER 2017
05     Styrelsemöte Partiföreningen (tors 18,30)
17     KF Kommunfullmäktige
31     Styrelsemöte Partiföreningen (tis 18,30)

NOVEMBER 2017
16     KF Kommunfullmäktige
21-21 Landstingsfullmäktige
23     Styrelsemöte Partiföreningen (tors 18,30)
28     KS Kommunstyrelsen

DECEMBER 2017
12     KS Kommunstyrelsen
14     KF Kommunfullmäktige
14     Landstingsfullmäktige
19     Styrelsemöte Partiföreningen (tis 18,30)

2018 är det valår – blir det rättvisans år?

Medlemsmöte 2017-06-13 med gästföreläsning.

Erja Eloranta, projektledare i Rättviks Kommun för ökad sysselsättning enligt HÖK-16 gästade kvällens möte för en lägesrapport om projektet.
Mer om projektet: www.heltid.nu

Rättviksvänstern tackade för informationen med boken ”Ett kollektiv av röster” överlämnad av ordförande och medförfattare Anita Westin.
Riktig politik, för alla:  www.vansterpartiet.se

En översyn av villkor på arbetsmarknaden, det är både viktig och riktig vänsterpolitik!

SENASTE INLÄGGEN: